Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola

Vezető: Prof. Dr. Tolvaj László egyetemi tanár

 

A kari tudományos tevékenység legfontosabb szervezete a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola, amely 2002 óta folyamatosan megfelelő akkreditációval működik és hat program keretében végzi munkáját:

  • F1 Faanyagtudomány: Prof. Dr. Németh Róbert
  • F2 Fafeldolgozási technológiák és kreatív tervezés: Prof. Dr. Kovács Zsolt és Prof. Dr. Takáts Péter
  • F3 Faszerkezetek: Prof. Dr. Divós Ferenc
  • F4 Rosttechnikai és nanotechnológiai tudományok: Prof. Dr. Winkler András és Dr. Csóka Levente
  • F5 Informatika a faiparban: Prof. Dr. Jereb László
  • F6 Menedzsment a faiparban: Pakainé Dr. Kováts Judit

A képzésben a Simonyi Károly Kar intézetei és tanszékei mellett az Erdőmérnöki Kar két intézete vesz részt. A képzés három formája a nappali, levelező és egyéni.

A doktori képzés sajátossága, hogy az erdő csodálatos termékének, a fának a megismerését, feldolgozását, hasznosítását, újrahasznosítását igyekszik tudományos alapokra helyezve kutatni. Ennek során az alaptudományok, alkalmazott tudományok és gyakorlati ismeretek kutatását tűzte ki célul.

Szoros kapcsolatban van az erdészettel, a fa megtermelésével, a műszaki tudományokkal, a fa feldolgozásával, így természetessé teszi a komplex kutatói gondolkozást.

A Doktori Iskola személyi feltételei nagyon jók, hiszen az egész ország faanyaggal foglalkozó tudósai végzik az oktatást. A hazai fakutatók mellett számos külföldi professzor segítette és segíti a képzést.

A Doktori Iskola munkáját a Simonyi Károly Karon működő Innovációs Központ a gyakorlatiasság irányába tereli. Nappali doktoranduszaink folyamatosan bekapcsolódnak az egyetemen folyó oktató munkába is.