Karunk története

 

60 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon

     Sopronban, az Erdőmérnöki Főiskolán a földművelési miniszter 13/1956. [IX.15.] FM számú rendelete alapján 1957-ben indult a faipari mérnökképzés és 1962-ben alakult meg a Faipari Mérnöki Kar. 2013. októberétől a kar a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar nevet viseli.

     Az ősi Alma Mater 1735-től Selmecbányán működött és fejlődött. A bányászat, kohászat oktatásához hamar csatlakozott az erdészeté és vele együtt a fafeldolgozásé. Nemcsak a bányászatnak és a kohászatnak volt szüksége fatermékekre, egyre újabb termékek, eszközök, szerkezetek készültek fából és megindult a famegmunkáló tevékenység iparrá szerveződése.

     Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric, Török Béla voltak a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának úttörői. Az intézmény Sopronba kerülése után többször próbálkoztak az önálló faipari képzés indításával. Az áttörés az 1957-es évben történt, amikor elindulhatott az okleveles faipari mérnökképzés. Akkor, amikor a fejlődő magyar faiparnak égetően szüksége volt jól képzett, innovatív mérnökökre.

     A képzés alapításában nagy érdemei voltak Magyar János és Pallay Nándor professzoroknak, valamint a Faipari Tudományos Egyesületnek. Később, 1962-ben a Faipari Mérnöki Kar létesítése tette lehetővé az Erdészeti és Faipari Egyetem megalapítását.

     A Kar alapító dékánja Szabó Dénes professzor volt. Vezetésével alakították a tanterveket, szervezték és fejlesztették a képzést. Már a kezdetben nagy súlyt fektettek a gyakorlati képzése is.

     A képzésnek nagy előnye volt, hogy az erdész szakemberekkel együttműködve folyt a kutató- és oktatómunka. A Kar eredményei alapján hamarosan Európa- és világszerte ismertté vált. Sokoldalú, kiváló faipari mérnökök kerültek ki Sopronból, akiknek szerepe nemcsak a fafeldolgozó iparban, hanem a hazai és külföldi mérnöktársadalomban is meghatározóvá vált. Mint egykori diákok magukkal vitték a selmeci hagyományokat, a barátságot, a segítőkészséget és a szakmák szeretetét.

     A Kar hamarosan további képzésekkel gazdagodott. Faipari üzemmérnök képzés, levelező oktatás és szakmérnök kurzusok indultak. 1984-ben kezdődött a papíripari mérnökképzés, mely később könnyűipari szakká alakult (jelenleg mesterszintű képzés folyik. 1992-ben elindult a mérnöktanár és műszaki szakoktató képzés, mely ma az Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán folyik.

    1992-ben alapítottuk a művészeti képzést, belsőépítészeti és formatervező szakokkal - ez 2005 után tervezőgrafikus képzéssel gyarapodott. 2002 óta kis létszámú, de igen sikeres Gazdaságinformatikus, 2006-tól kezdve pedig Ipari Termék- és Formatervező szakok indultak. 2010-től Sopronban Mechatronikai Mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés, 2016-tól pedig mechatronikai mérnöki BSc képzés is folyik.

     A Kar sikere abban rejlik, hogy az erdő csodálatos ajándékát, a fát tisztelve annak minden részét igyekszünk hasznosan, mérnöki módon, művészi érzékkel és gazdaságosan feldolgozni. Tudjuk, a leginkább környezetbarát nyersanyaggal dolgozunk.

     Az elmúlt 60 év sikeres történet. A selmecbányai indíttatás, az erdő szellemének közelsége, a fa megbecsülése és ismerete, sok, immár legendává vált professzorunk és kiváló diákjaink, szakembereink tették azzá.