Ismeretbővítő faanyagvédelmi tréning Információk

I. Tréning célja

A faanyagvédelmi tréning elsődleges célja a faanyagvédelmi szakterület iránt érdeklődők ismeretanyagának bővítése a tudomány és technika állásának megfelelően. A tréning során elhangzott gyakorlatorientált ismeretanyagok nagy segítséget nyújthatnak a fa- és építőipar területén tevékenykedő technikusok, mérnökök mindennapi munkája végzésében és annak tökéletesítésében. A tréning ismeretanyagai hozzájárulhatnak a fa- és faalapú anyagokból készülő, ill. készült termékek, építmények tervezési, megvalósítási, és állagmegóvási munkálatainak fejlesztéséhez és ezáltal a végtermék minőségének, élettartamának növeléséhez. Ezen felül a megfelelő MSc végzettséggel rendelkezők a tréningen való részvételt és eredményes vizsgákat követően a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) faanyagvédelmi szakértő gyakornokaivá válhatnak (részletek az „Egyéb információk és szabályok” c. mellékletben)


II. Faanyagvédelmi tréning szakmai ismeretanyaga

Faanyagismerettan és fafeldolgozás (12 óra)

Faanyagok károsodási folyamata (24 óra)

Faépítészet és – szerkezettan (6 óra)

Megelőző technikai faanyagvédelem (18 óra)

Megelőző védőszeres faanyagvédelem (21 óra)

Faanyagok műszeres diagnosztikája a faanyagvédelemben (6 óra)

Megszüntető faanyagvédelem (21 óra)

+ Faanyagvédelmi szakvéleményezés (12 óra) - csak a faanyagvédelmi szakértői címre pályázóknak kötelező

I. félév: 2016. február-május, havonta 15 óra, azaz összesen 60 óra, vizsga 2016. június (ha releváns)

II. félév: 2016. szeptember-december, havonta 12 óra, azaz összesen 48 óra + 12 óra (4×3óra) a faanyagvédelmi szakvéleményezés és vizsga 2017. január (ha releváns)

 


III. A tréningek formája, részvétel

Az összesen 108 és 120 órás (108+12 órás), költségtérítéses ismeretbővítő faanyagvédelmi tréningek hétköznapi napokon (pl. szerda, csütörtök, péntek) kerülnek megrendezésre. A költségtérítés összege 315.000 Ft +Áfa/108 óra és 350.000 Ft + Áfa/120 óra. A tréning indításához minimum három fő szükséges. A tréningen való részvétel feltétele a legalább középfokú végzettség, és túljelentkezés esetén az SKK bizottsági döntése alapján kerül a maximális létszám meghatározásra. A kizárólag ismeretbővítés céljából résztvevők esetében a tréningeken való megjelenés nem kötelező, de a részvételről szóló tanúsítvány (lásd az „Egyéb információk és szabályok” c. mellékletben) csak legalább 80%-os jelenlét mellett állítható ki a résztvevő részére.


A jelentkezés a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK) Dékáni Hivatal / Tolvaj Vera koordinátor közreműködésével történik. Kérjük, hogy a honlapon letölthető pdf és xls dokumentumok segítségével jelentkezzen a tréningre. A pdf nyomtatás után kézzel , míg az xls számítógépen töltendő! Az ismeretbővítő faanyagvédelmi tréning felelőse Dr. Csupor Károly és Dr. Horváth Norbert.


Postacím: Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Dékáni Hivatal

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

(A borítékra kérjük, írják rá „ Faanyagvédelmi tréning”.)


e-mail cím,információ: vera.tolvaj@skk.nyme.hu

(Az xls file-t kérjük, ide küldje!)


Jelentkezési határidő: 2016.01.25. 16:00 óra (az aláírt jelentkezési lap beérkezési, átnyújtási határideje)


Tréning várható kezdési időpontja: 2016.02.15.-26.Sopron, 2015.12.18.
Jelentkezési lap letöltés

SKK_tréning_jelntkezési_lap.pdf
SKK_tréning_jelntkezési_lap.xlsx