Szponzoráció a felsőoktatásban


 

Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár ősszel meghirdette a “Fokozatváltás  a felsőoktatásban” programot. Ennek része a felsőoktatás adományok formájában való támogatása, amely részben a 2012-ben megszűnt szakképzési hozzájárulások és innovációs megbízások kieső bevételi forrásaira kínál alternatívát.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (TAO tv.) 2014. november 27. napjától hatályos 4. § 16/c. pontja és 7. § (1) bekezdés z) pontja lehetőséget ad a cégeknek, hogy a felsőoktatási intézmények működését támogassák.

 

A 4. § 16/c. pontja:

16/c. felsőoktatási támogatási megállapodás: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább öt évre szóló megállapodás;

 

A 7. § (1) bekezdés z) pontja:

z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

za) 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet,

zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap,

zc) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,

 

A működés alatt az intézmények alapfeladatainak ellátása értendő, így fontos kiemelni, hogy ez nem csupán az oktatást jelenti, hanem a kutatási és fejlesztési tevékenységet is (K+F+I).

 

A felsőoktatási intézmények szempontjából fontos módosításról szóló NAV összefoglaló megtekinthető az alábbi cikkben:

 

A szabályok alapján, ha egy cég még a 2015. adóévben bármennyi összeggel támogatja a felsőoktatási intézmény működését, az nála már a 2015. évi TAO. vonatkozásában is költségként leírható és egyben adóalap csökkentő tétel!

 

A NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara továbbra is széleskörű képzési és kutatási kompetenciákkal és infrastruktúrával áll az ipari vállalatok szolgálatára.

 

Amennyiben kérdése van a TAO alapú támogatással és együttműködésekkel kapcsolatban, tájékozódni szeretne az egyetem által előkészített támogatási szerződésről, kérjük forduljon hozzánk bizalommal:

 

Prof. Dr. Németh Róbert, kutatási és külügyi dékánhelyettes

robert.nemeth@skk.nyme.hu