A duális képzés definiálása

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar alapszakjainak duális képzése ipari vállalatokkal történő együttműködésén alapul. A gyakorlatorientált képzés lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.

A duális képzés tehát nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlat, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását.

További célja a képzésnek: elérni, hogy a végzett mérnökök vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal rendelkezzenek, ami a végzett munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti. Ez az oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködést követően a vállalat - amennyiben a végzés idején mérnökre van szüksége - legyen kiválasztási helyzetben és mind a munkaadónak és mind a munkavállalónak a bevállalási kockázatát csökkentse. A duális képzés egyik alapelve, hogy a hallgató egyetemi hallgatói jogviszonyban tanul és emellett folytat duális képzési tanulmányokat vállalati együttműködésben.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) 108§ 1a. pontja értelmében duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.