Hat hetes szakmai gyakorlat

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A Képzési és kimeneti követelmények alapján valamennyi alapszakunk gyakorlatigényes képzésnek minősül, ami azt jelenti, hogy a képzés során a hallgatóinknak 6 hetes összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venniük. Ez érinti valamennyi alapszakunkat:

Dr. Fehér Sándor:                        Faipari mérnöki BSc - nappali

Dr. Dénes Levente:                      ITF BSc - nappali

Dr. Jereb László:                          Gazdaságinformatikus BSc - nappali

Dr. Rosta Tamás:                          Mechatronikai mérnök BSc

Dr. Alpár Tibor:                            Műszaki menedszer BSc

U. Nagy Gábor:                            Építőművészet BA

Csepregi Sándor                           Formatervező BA

Vida Győző                                   Tervezőgrafikus BA

 

Az egyetemnek (karunknak) gondoskodnia kell gyakorlati képzőhelyek szervezéséről. Minden hallgatót a gyakorlati helynek megfelelő feladatokkal kell ellátni és felügyelni ezek teljesítését. Ehhez számos céggel, intézménnyel kell szerződést kötnünk, akik fogadni és foglalkoztatni tudják a hallgatóinkat a szakterületeiknek/szakoknak megfelelően. Ezen feladatok összehangolására a kar létrehozza a Szakmai Gyakorlati Bizottságot, amelynek állandó tagjai a mindenkori oktatási dékánhelyettes és gazdasági/általános dékánhelyettes és a kar nappali BSc/BA szakjainak szakfelelősei ill. azok megbízottjai.

 

A szakfelelősökkel történt egyeztetés értelmében az alábbi személyek képviselik a szakokat a bizottságban, ill. fogják össze a szervezést:

 

Dr. Fehér Sándor, egyetemi docens:        Faipari mérnöki alapszak BSc - nappali

Dr. Horváth Péter György, egyetemi docens:           ITF BSc - nappali

Kalmárné Rács Ágnes, int. munkatárs:    Gazdaságinformatikus BSc - nappali

Tatai Sándor, egy. adjunktus:                  Mechatronikai mérnök alapszak BSc - 
                                                              nappali/levelező

Hadas László főtanácsadó:                       Építész tervezőművész BA

Polyák János egyetemi docens:                Formatervező BA

Kassai Ferenc egyetemi docens:               Tervezőgrafika BA

 

A művészeti szakok esetében a hallgatókkal való kapcsolattartást Ágota Bernadett oktatási előadó végzi.

 

A bizottság megalkotta és a Kari Tanács elfogadta a Gyakorlati Képzési Szabályzatot, amely részletesen megadja a gyakorlati képzés feltételeit, követelményeit. A szabályzat és mellékletei letölthetők a kari honlapról a “Hallgatók/Szakmai gyakorlat” menü alól.

 

Kérjük, hogy mindenki olvassa el a szabályzatot, hiszen ennek értelmében kell felkészülniük a szakmai gyakorlatokra való jelentkezésre, azok végrehajtására.

 

Arra is biztosítunk lehetőséget, hogy a hallgatók ajánlhassanak gyakorlati képzést nyújtó cégeket a lakóhelyük közeléből. Ebben az esetben kérjük, szíveskedjen megadni a szakjához tartozó bizottsági személynek a cég elérhetőségét, felelős vezetőjét. Természetesen a kar megvizsgálja, hogy az adott cég megfelel-e a szabályzatnak, és ha igen, akkor szerződést kötünk vele.

 

Sopron, 2014. február 17.                                                       Dr. Alpár Tibor

                                                                                                   dékán


Jelentkezés a 6 hetes nyári szakmai gyakorlatra

Kedves hallgatók!

A 6 hetes nyári szakmai gyakorlatra történő jelentkezés elektronikus úton, és a letöltött mellékletek kitöltésével történik. Mindkét formában kötelező a jelentkezést megtenni.

 

Az elektronikus jelentkezés mellett leadandó dokumentumok:

  • Együttműködési keretmegállapodás 2 példány
  • Együttműködési megállapodás 2 példány
  • 1. sz. melléklet (adatlap) 1 példány
  • 2. sz. melléklet (elfogadó nyilatkozat) 1 példány
  • 3. sz. melléklet (szakmai gyakorlat feladatkiírás) 1 példány
  • adatlap szakmai gyakorlat helyének bejelentésére 1 példány

 

A szakmai nyári gyakorlat teljesítésének igazolása:

A szakmai nyári gyakorlat teljesítésének igazolása a nyári gyakorlat letöltését követően történik, a következő szemeszter (öszi szemeszter) legkésőbb második hetében, a következő dokumentumok leadásával:

  • 4. sz. melléklet (igazolás a gyakorlat teljesítéséről 1 példány
  • 5. sz. melléklet (munkahelyi vezetői értékelés) 1 példányA szakmai gyakorlat dokumentumai

 

 

 SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZATA:

 

SZAKMAI GYAKORLATRA JELENTKEZÉS DOKUMENTUMAI:

 

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSÁNAK DOKUMENTUMAI:


Együttműködési megállapodás és hallgatói munkaszerződés

 

 

 


PARTNERI KÉRDŐÍV A CÉGEK SZÁMÁRA:

FMK_MÜL8_cég.pdf