Felelősség, kreativitás és multidiszciplinaritás

 

A NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar küldetésnyilatkozata

 

 

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar az a fakultás, amely – Magyarországon és Közép-Európában egyedülálló módon – egymást kiegészítve műveli a műszaki- és a művészettudományokat. A kutatás, a tudásfelhalmozás és az oktatás komplex műhelye, amelynek küldetése egyaránt táplálkozik a kor szelleméből és etikai felelősséggel meghatározott jövőképéből.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar a faalapú kreatív iparokat állítja az egyetemlegesen fenntartható, környezettudatos fejlődés szolgálatába. Kutatóinak elhivatottsága, hallgatóinak tehetsége és elkötelezettsége a záloga a – geostratégiai helyzetét és a globális kihívásokat egyaránt figyelembe vevő – megbízatásainak sikerére.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar feladatát a mérnöki-, az alkalmazott művészeti- és az informatikai kutatások szoros összhangjával végzi. Képzési szerkezetének pillérei a mérnöki tudományok, amelyek a kor kihívásaira a technika-technológia területein keresik a választ; a művészettudományok, amelyek a technika vívmányait képesek a kor emberének és közösségeinek hasznára és használatára megformálni, továbbá az informatika tudománya, amely azt az átfogó nyelvet jelenti ma, ami a különböző diszciplínákat képes összekapcsolni és működővé tenni.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar küldetését a felelősség, a kreativitás és a multidiszciplinaritás egymást erősítő követelményei, tudatosan felvállalt értéktartalmai hangsúlyozásával szervezi.

 

Sopron, 2013. február 25.