TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ SZAKMÉRNÖK ÉS TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ FAIPARI MÉRNÖK

 

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ SZAKMÉRNÖK ÉS TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ FAIPARI MÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN SOPRONBAN


A szakirányú továbbképzésben való részvétel feltételei

A képzés a Faipari Mérnöki Karon végzett hallgatók számára a Magyar Mérnöki Kamara által adható tartószerkezeti tervezői jogosultság megszerzéséhez biztosítja a számukra még hiányzó ismereteket.

Megismerik a faanyagokon kívül a beton, acél, és egyéb építőanyagokat, alapvető tervezési módszerek elsajátításával magasépítési szerkezetek tervezését tanulják meg, szakma specifikus tudáselemek: különféle építőanyagból tervezendő szerkezetek méretezése, építőanyagok, építési helyszínekkel kapcsolatos ismeretek, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak szerkezetekhez kapcsolódó viszonya, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása.

A felvétel feltételei:

  • Faipari (MSc) képzésben szerzett mérnöki oklevél (TT-Faipari Mérnök)
  • Faipari (MSc) Faszerkezet-tervező szakirányú képzésben szerzett mérnöki oklevél (TT-Szerkezettervező Mérnök)


A képzési idő

A szakirányú továbbképzés időtartama:

-          levelező tagozaton:        négy (4) félév    (TT-Faipari Mérnök)

-          levelező tagozaton:        négy (3) félév    (TT- Szerkezettervező Mérnök)

 

A szakirányú továbbképzési szakon az oklevél megszerzésének tanulmányi feltétele:

-          kötelező (A) törzstárgyakból: összesen 118 kredit (TT-Faipari Mérnök)

-          kötelező (A) törzstárgyakból: összesen 80 kredit (TT-Szerkezettervező Mérnök)

-          diplomaterv elkészítéséből:    összesen 10 kredit.


Óra- és kredit terv

Tantárgy

Követelmény

Kredit/szemeszter

Össz.

1.modul, szakiránypótló

1

2

3

4

Óra

Elm

Gyak

faszerkezet-tervezés 1

v

4

16

8

8

tartószerkezetek 1

v

5

16

8

8

talajmechanika és földművek

v

6

24

8

16

tartószerkezetek 2

v

4

16

8

8

alapozás

v

6

24

8

16

faanyag anizotróp tulajdonságai 3 kr

v

3

8

8

0

mérnöki faszerkezetek 1,

f

2

8

8

0

numerikus matematika 2 kr Ctip

v

2C

8C

8C

0

2. modul, szakmérnökképzés *

112

acélszerkezetek 1.

v

3

12

8

4

vasbetonszerkezetek 1

v

3

12

8

4

falazott szerkezetek

v

4

12

8

4

kivitelezés, szervezés, építéstechnológia

v

4

16

8

8

mérnökgeológia

v

2

8

8

0

építőanyagok

v

3

12

8

4

épületfizika

v

3

12

8

4

lakó-, mezőgazdasági-, ipari-, középülettervezés

v

4

16

8

8

hidak1 (vb, alapozás)

v

4

16

8

8

mérnöki faszerkezetek 2 2 kr Ctip

f

2C

8C

8C

0

acélszerkezetek 2

v

4

16

8

8

vasbetonszerkezetek 2

v

4

16

8

8

magasépítési vasbetonszerkezetek

v

5

16

8

8

magasépítési acélszerkezetek

v

5

16

8

8

magasépítési öszvérszerkezetek

v

4

16

8

8

hidak 2 (fa)

v

4

16

8

8

hidak 3 (acél)

v

4

16

8

8

faszerkezet-tervezés 2

f

4C

16C

8C

8C

ragasztott faszerkezetek gyártása

v

2

8

8

0

vízépítés

v

4

16

8

8

vasútépítés, útépítés

v

5

16

8

8

önálló labor

f

9

40

0

40

diploma

10

összkredit

30

30

30

30

308

152

156

 

* levelező rendszerű képzés, az óraszámok félévenként értendők

** C típusú tantárgy, nem mindenkinek kötelező 


Diplomamunka

A hallgatók a képzési célhoz kapcsolódó elméleti vagy gyakorlati témából diplomamunkát készítenek, amelyet egy-egy egyetemen belüli, illetve egyetemen kívüli szakértő bírál el. A diplomamunkát valamely tartószerkezet megtervezésével, vagy tartószerkezeti rendszer gyakorlati alkalmazására vonatkozó szakmai feladat alkotó módon történő feldolgozása. A diplomamunka elkészítésével a hallgató bizonyítja, hogy képes az elsajátított ismeretanyag önálló alkalmazására, az elvégzett tanulmányi munka és eredményeinek szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó konkrét műszaki-gazdasági feladatok kreatív megoldására, általában önálló szakmai feladat megoldására.

A diplomamunkát a hallgató témavezető irányításával magyar vagy idegen nyelven készítheti el. A diplomamunkának minden esetben tartalmaznia kell az idegen, illetve a magyar nyelven megírt összefoglalót, következtetéseket és ajánlásokat.


Záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

-          a tantervben előírt vizsgák és egyéb tanulmányi kötelezettségek teljesítése,

-          a tantervben előírt kredit pont megszerzése,

A záróvizsga részei:

-          a diplomamunka megvédése


A képzés helye:

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet, Sopron

 

Információ és kapcsolattartás:

Dr. Andor Krisztián egyetemi docens, szakvezető

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet, Sopron

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

(99) 518-214