FAIPARI MÉRNÖK BSc


Faipari mérnök végzettség

A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.

A Faipari mérnök BSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat (minimum 40 kreditértékű tantárgycsoportot) tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a faipari mérnök. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: fa és faalapú termékek, fa és egyéb bioanyagok, faipari termelési logisztika, valamint faszerkezetek és faépítészet.

Bővebb információ: dr. Fehér Sándor.
Email: feher.sandor[at]uni-sopron.hu
mobil: +36 (20) 9322736.

MSc képzésünkkel kapcsolatban fontos megemlíteni azt az örömteli hírt, hogy a korábbi osztatlan faipari mérnökképzésben ill. a bolognai rendszerben megszerezhető faipari mester (MSc) diplomával rendelkezők a Magyar Mérnök Kamaránál az alábbi jogosultságokat igényelhetik, megfelelő feltételek teljesülése esetén (további információ a Magyar Mérnök Kamara honlapján www.mmk.hu):

 • Faipari tervező;
 • Faanyagvédelmi szakértő;
 • Faipari szakértő;
 • Faipari építmények műszaki ellenőrzése;
 • Faipari építmények, faanyagvédelmi kivitelezés felelős műszaki vezetése.

A Faipari mérnök MSc program a fent említett tervezői jogosultságok kreditelőírásait veszi alapul, annak biztosítása mellett, hogy a faipari mérnök BSc végzettségen kívül hazai és külföldi műszaki és agrár BSc végzettségű hallgatók számára is lehetőség legyen - bizonyos plusz kreditek megszerzése mellett - a végzettség megszerzésére.

Bővebb információ: Prof dr. Németh Róbert.
Email: nemeth.robert[at]uni-sopron.hu
mobil: +36 (20) 3557700.

Az angol nyelvű Faipari Msc képzés már több éve folyik a karon. Az elmúlt időszakban jelentkező igények alapján az angol nyelvű BSc program bevezetése 2016 szeptemberétől várható. Ebben természetesen a magyar hallgatók is bekapcsolódhatnak, akár csak néhány tárgyat illetően is.

Bővebb információ: dr. habil Csiha Csilla.
Email: 
csiha.csilla@uni-sopron.hu
telefon: +36 (99) 518180.


Külföldi tanulmányi lehetőségek

A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Bővebb információ: Tolvaj Vera.
Email: tolvaj.vera[at]uni-sopron.hu
telefon: +36 (99) 518-616.


Faipari duális képzés

A BSc program 2015 szeptemberétől duális formában is bevezetésre kerül, melynek lényege, hogy a hallgatók tanulmányi idején kívül ipari partnereknél is képzésben részesül. A gyakorlatorientált képzés lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt. Az ipar számára ugyanakkor alapos gyakorlati ismeretekkel felvértezett mérnökök kerülnek ki a képzésből.

A duális képzés tehát nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A duális képzés keretein belül tehát a hallgató egyetemi hallgatói jogviszonyban tanul, és emellett folytat duális képzési tanulmányokat vállalati együttműködésben. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását.

További célja a képzésnek: elérni, hogy a végzett mérnökök vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal rendelkezzenek, ami a végzett munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti. Ez az oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködést követően a vállalat - amennyiben a végzés idején mérnökre van szüksége - legyen kiválasztási helyzetben és mind a munkaadónak és mind a munkavállalónak a bevállalási kockázatát csökkentse.

A duális képzésben az egész országra kiterjedő partnervállalatok a hazai és a nemzetközi faipari meghatározó szereplői vesznek részt. A duális képzéshez az ipari partnerek bevonása jelenleg is folyik, jelenleg többek közt az alábbi vállalatokkal is folytatunk egyeztetéseket: IKEA Industry Magyarország Kft. (Sopron); Velux Magyarország Kft. (Fertőd); Mezőkövesdi Bútoripari Kft. (Mezőkövesd); Ubrankovics Erdészeti és Faipari Kft. (Ágfalva), Szalai Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (Zalalövő), Garzon Bútor Zrt. (Székesfehérvár). A kar vezetése továbbra is várja az ország egész területéről, sőt akár azon túlról is az ipari partnerek jelentkezését. Az országos lefedettség biztosítása érdekében a duális képzés időszakai elkülönülnek az akadémiai képzés időszakától, hogy a hallgató a duális képzési helyen – akár a lakóhelyéhez közel - tartózkodhasson.

dr. Németh Gábor.
Email: 
nemeth.gabor[at]uni-sopron.hu
mobil: +36 (30) 3631404.


Felvételi információk

Képzéseinkre jelentkezni a www.felvi.hu oldalon lehet. Az oldalon pontszámító kalkulátort is találsz, ahol kiszámíthatod pontszámodat. Fontos információ, hogy a pontszámításhoz azokat az érettségi eredményeket veheted számításba, amelyeket a felvi.hu oldalon a faipari mérnök alapszaknál találsz. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy a faipari szakközépiskolában végzettek Faipari alapismeretekből is érettségizhetnek, és kérhetik ezen eredményük felvételi pontszámításban történő figyelembe vételét.

 

Bővebb információ: dr. Magoss Endre. 
Email:magoss.endre[at]uni-sopron.hu; 
mobil: +36305887016.


Miért jöjjek éppen Sopronba?

 • Mert a faanyagról és annak feldolgozásáról, felhasználásáról csak Sopronban tanulhatsz felsőfokon, nagy tapasztalattal rendelkező, odafigyelő, szakmát szerető oktatóktól. Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.
 • Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.
 • Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe, így az alkalmazott művészeti képzésekbe, informatikai képzésbe.
 • Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.
  (Videó: https://sites.google.com/a/skk.nyme.hu/woodenergy/laboratorium)
 • Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod (Németország, Finnország, Görögország, Törökország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Románia).
 • Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.
 • Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.
 • Kiválóan felszerelt Tanüzemben sajátíthatod el a fa megmunkálásának csínját-bínját.