Nemzetközi kapcsolatok


 

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar igen kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik. Számos európai partnerünk mellett több japán, amerikai, kanadai és egyéb országbeli egyetemmel és kutatóintézettel is kapcsolatban állunk. Számos nemzetközi kutatási projektben vettünk részt és szerepeltünk sikerrel az elmúlt években, mint pl. az ablakgyártás módszereinek fejlesztését és a szabványosítás európai egységesítését célzó ECWINS projekt, vagy az álgesztes bükk faanyag hasznosításáról szóló INNOBEECH EU-Craft projekt. A nemzetközi együttműködés sikerét számos, minősített nemzetközi folyóiratban megjelent cikk is mutatja.

 

A kutatási együttműködés mellett a Kar tudatosan törekszik arra, hogy hallgatóinak lehetőséget teremtsen rövidebb távú (3-5 hónapos) külföldi tanulmányok folyatatására is, különböző cserediák programok segítségével. Ennek érdekében idegen nyelvű kurzusok is meghirdetésre kerülnek, és több diákot fogadunk a különböző partneregyetemekről. Az Erasmus program keretében évente 12–15 hallgatónk végez tanulmányokat 12 partner-intézményünk valamelyikében (többnyire Skóciában, Franciaországban, Finnországban, Németországban vagy Törökországban.) Oktatóink szintén rendszeresen töltenek hosszabb-rövidebb időt vendégoktatóként különböző külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Büszkék vagyunk arra is, hogy a nálunk végzett hallgatók közül többen jól megállják a helyüket amerikai és más külföldi egyetemek doktori iskoláiban is.