Diplomaátadó 2014

2014. június 27-én tartották a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karának ünnepélyes tanévzáróját Sopronban, a Közgazdaságtudományi Kar aulájában.

Az ünneplő közönséget először Prof. Dr. Faragó Sándor, az egyetem rektora, majd Dr. Vajta László, a  BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja köszöntötte, aki kiemelte a Simonyi Károly név felvételének súlyát és fontosságát. Ezt követően Dr. Alpár Tibor, a kar dékánja tartotta meg tanévzáró – évértékelő – beszédét. Ennek bevezetőjeként elmondta:

„Különleges ez a mai alkalom, hiszen a bő 50 éves múltra visszatekintő Faipari Mérnöki Kar utódaként most adunk át először diplomákat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karként. Ma délelőtt tartottuk a Simonyi Emlékülést, ahol megemlékeztünk névadónkról.”

1962-es alapítása óta az 52. tanévét zárta a kar. Mintegy 130 hallgató végzett most, kb. 40-en pedig már a februári oklevélátadón megkapták a végzésüket igazoló dokumentumot  okleveles faipari mérnök, faipari mérnök, okleveles ipari terméktervező mérnök, ipari termék- és formatervező mérnök, mechatronikai mérnök, okleveles építész tervező művész, építőművész, okleveles formatervező művész, formatervező, okleveles tervezőgrafikus, tervezőgrafikus, okleveles műszaki menedzser, gazdaságinformatikus szakokon, valamint faipari termelésszervező felsőfokú szakképzésen.

A tanévzáró ünnepségen a végzett hallgatók felesküdtek az egyetem jogarára és ünnepélyes avatáson vettek részt.

Doktorrá avatták a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola doktorjelöltjeit, Bencsik Balázs okleveles faipari mérnököt, Csiszér Tamás okleveles könnyűipari mérnököt, dr. Fekete Zoltán okleveles építészmérnököt, Horváth Ádám okleveles mérnök-informatikust, Hottó Éva okleveles ruhaipari mérnököt, Dr. Perlakiné Patkó Csilla okleveles építészmérnököt, Pödör Zoltán okleveles matematika-számítástechnika szakos középiskolai tanárt. 

A tanévzáró nyújtott ünnepélyes keretet az idei kitüntetések, elismerések átadására.

Professor emeritus címmel tüntették ki Prof. Dr. Szalai József ny. egyetemi tanárt, több évtizedes - példaértékű - életműve elismeréseként. Címzetes egyetemi tanár kitüntetést kapott Dr. Gerencsér Kinga nyugalmazott egyetemi docens.

Címzetes egyetemi docens címet öten vehettek át az egyetem rektorától:  Barka Ferenc okleveles vizuális kommunikációs tervezőművész , Dr. Gyurácz Sándor okleveles faipari mérnök, munkavédelmi szakmérnök, nyugalmazott egyetemi adjunktus, Dr. Molnár László okleveles faipari mérnök, nyugalmazott egyetemi adjunktus, Dr. Pogány Gábor okleveles művészettörténész, történelem szakos tanár és Vági Ervin okleveles belsőépítész.

A legmagasabb hallgatói kitüntetést, az Alma Mater Emlékérmet a karról ebben a  tanévben

Herkli Mátyás Barnabás okleveles építész tervezőművésznek és Ivanics Gergely okleveles ipari terméktervező mérnöknek ítélte oda az egyetem Szenátusa, kiváló tanulmányi eredményük és az egyetemért végzett munkájuk elismeréseként.

Jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Rektori Dicséretben részesült Polefkó Ottó formatervező művész. Dékáni Dicséret kitüntetést négyen (2 végzett és 2 hallgató) kaptak: Jánosi Nikolett okleveles tervezőgrafikus, Nádi Boglárka okleveles tervezőgrafikus, Paizs Dániel mechatronikai mérnöki alapszakos hallgató és Pieler Gergely gazdaságinformatikus alapszakos hallgató.

Fizika tárgyból nyújtott jó teljesítményéért Lux András okleveles kohómérnök felajánlása alapján jutalomban részesült Őry Botond Imre faipari  mérnökhallgató.

A faanyagtudomány területén elért eredményeiért Dr.Dr.h.c. Grozdits György, a Louisianai Egyetem tanára felajánlása alapján jutalmat vehetett át Telegdi Ármin faipari mérnöki alapszakos hallgató.

A Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet által alapított díjban részesült Egresits Tamás ipari termék- és formatervező mérnök.

A kar Alkalmazott Művészeti Intézetében 2014-ben alapított Gollob József-díjat Schmidt Bernát formatervező és Lukács Máté okleveles formatervező nyerte el.

A zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzésben végzettek számára kiváló diplomamunka díjakat ajánlott fel a Pannon Fejlesztési Alapítvány, a Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó Kft., valamint az Epcos Kft. A Pannon Fejlesztési Alapítvány díját  Sághegyi Ramóna nyerte el.  A Ziehl-Abegg Kft. két diplomadolgozatot is díjazott: Fenusz Márk és Nagy Gábor mechatronikai mérnökök munkáját, az Epcos Kft. díját pedig Mészáros Lóránt vehette át.

A kitüntetetteknek gratulálunk!

Linkek:

Kapcsolódó hírek: