Megjelent Peter Niemz Fa- és faalapú anyagok fizikája c. könyve

23 évvel az első kiadás után a Fachverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag gondozásában újra megjelent Peter Niemz, a Soproni Egyetem díszdoktorának német nyelvű szakkönyve Holzphysik - Physik des Holzes und der Holzwerkstoffe címmel. 

Az elmúlt időszakban folytatott kutatások eredményessége (például az ortotrópiával, tönkremenetellel kapcsolatos kérdések megválaszolására tett kísérletek), valamint a méréstechnikai fejlődés, különösképp a roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek tekintetében (többek között például a röntgeneljárások, neutronradiográfia- és tomográfia, nanoindentáció), indokolttá tették a könyv bővítését, átdolgozását. Több ábrát is átszerkesztettek, aktualizáltak. A végeredmény jól használható, áttekinthető, logikus felépítésű, magas szakmai szintű áttekintő mű.

A bevezetőben olvashatunk a Föld erdősültségéről, nagy vonalakban a fa fizikai-mechanikai, kémiai tulajdonságiról, gazdasági szerepéről. Ezt követi a fafizika fejlődésének történeti leírása, majd a fa fizikális tulajdonságainak áttekintése. A következőkben a fából készült laptermékek, a fafeldolgozást befolyásoló tényezők bemutatása után nagyobb témákat részletez a szerzőpáros.

A könyvben helyet kapnak a fa-víz kapcsolatok, így a víz előfordulása, mozgása a fában, a szorpciós folyamatok, a bruttó- és nettó nedvességtartalom meghatározása, a száradás és az abból fakadó problémák, a nedvességmérési módszerek, valamint a felsoroltak gyakorlati felhasználása (pl. nedvességi fokok), jelentősége. Vizsgálja sűrűség és térfogatarány kérdéseit, számítási módjait, befolyásoló hatását, jelentőségét, megmunkálásra való hatását, mérési módszereket, az évgyűrűk, korai- és kései pászta befolyásoló hatását is. Foglalkozik a fa hőtechnikai- és égési-, elektromos- (például elektromos ellenállás, vezetőképesség, dielektromos állandó, piezoelektromos tulajdonságok), akusztikus- (például hangelnyelés, a hang terjedési sebessége a fában) és optikai tulajdonságaival, valamint a fa öregedésével és korróziós viselkedésével.

A szerzők egy nagyobb fejezetet szentelnek a mechanikai tulajdonságoknak, úgymint a fa rugalmas tulajdonságai (alakváltozások, általános Hooke-törvény és annak alkalmazása ortotróp anyagokra), a rugalmasság jellemzése (többek között a rugalmassági modulus, a Poisson-állandók és a nyíró rugalmassági modulus), mérése és jelentősége, valamint rheológiai tulajdonságok. A következő, ugyancsak bővebb témakör tárgyalja a fa- és fatermékek szilárdságtani tulajdonságait (például húzó-, nyomó-, hajlító- szilárdságok, keménység, stb.), az ezeket befolyásoló tényezőket, valamint mérési módszereiket. Külön fejezeteket kapnak még a könyvben az új mérési módszerek, a fa- és faalapú termékek számítógépes modellezése és annak határai, valamint a jelenleg érvényben lévő, fára és faalapú termékekre vonatkozó szabványok.

Megállapíthatjuk, hogy e mű gondosan rendszerezi az elmúlt 300 év fafizikai ismeretanyagát, valamint betekintést ad napjaink legkorszerűbb méréstechnikáiba, csak ajánlani tudjuk a németül tudó, naprakész tudásra vágyó faipari érdeklődésű olvasók figyelmébe!

Írta: Németh Róbert, Vörös Ágnes

Linkek:

Kapcsolódó hírek: