Beszámoló: FATE Konferencia 2017 – A rendszerváltoztatás hatásai

Az 1990-es évek politikai és gazdasági rendszerváltoztatása kihatott a faiparra is. Ezeket a hatásokat, következményeket igyekeztek feltárni az ipartörténei konferencián.

Abban időben elterjesztették, hogy az állam rossz tulajdonos, emiatt az állami, ill. szövetkezeti tulajdont meg kell szüntetni, magán kézbe kell adni. Erre több megoldás is született, amelynek során bekövetkezett a vállalatok „lebontása” szétszedése, az egységek privatizálása, több esetben külföldi kézre adása.

A vállalati struktúrák felbomlottak, az üzemek egy részét privatizálták, hazai, ill. külföldi tulajdonba kerültek, mások felszámolódtak, mint ahogy az ipar infrastruktúrájának egy része; így a kutató-fejlesztő intézetek.

Párhuzamos előadások megtartására kértünk fel megszűnt és ma is sikeresen működő vállalatok, szövetkezetek, vállalkozások vezetőit. A konferencia programjában szerepelt az Egyetem és az Egyesület átalakulása is. Jelen tájékoztatóban a konferenciák programjait adjuk közzé, az ott elhangzottakból tesszük közzé szemelvényeket, leszűrhető tanulságokat.  

Linkek:

Kapcsolódó hírek: