Tanévzáró ünnepély

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara 2017. június 22-én tartotta ünnepélyes diplomaátadó nyilvános kari tanács ülését a Lámfalussy Sándor Kar aulájában.

Dr. Alpár Tibor dékán ünnepi beszédében elmondta, hogy az elmúlt években a faipari, művészeti, informatikai és valamennyi képzési forma jelentős fejlesztéseken esett át az iparral való együttműködés, az ipar igényeinek való megfelelés következtében. Az elmúlt években sikeresen működik a duális forma a faipari és a mechatronikai mérnöki képzésekben. Jövőre indulnak az építészmérnök MSc és a Design- és művészetmenedzsment MA szakok. Jelenleg 14 faipari képzést folytató intézményt foglal magába a bázisiskolai rendszer. Együttműködés jött létre a soproni és budapesti szakképzési centrummal művészeti, informatikai és mechatronikai szakterületeken is. Angol nyelvű képzést hirdetnek a faipari mérnök alapszakon és mesterszakon. A Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai ágazattá emelte a faipart az Irinyi tervben, amely elősegíti, hogy több, a faipar fejlesztését támogató kormányhatározatot terjesszenek elő. A karon dolgozó oktatók, kutatók és hallgatók munkáját méltatta, melynek eredménye több fokozatszerzés, díj, kitüntetés, illetve publikáció. A kari események közül megemlítette a fontosabb rendezvényeket, mint a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia, Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny, állásbörze, szakmai hét, Simonyi nap, Meghívásos Faipari Szakmai Verseny, Infósok Viadala, Robot Race, „Így játszanak a mérnökök” tábor, oktatási illetve szakmai kiállításokon való részvétel, stb.

Idén Dr. Koltai László kapott habilitált doktori címet magas szintű oktatói és előadói képessége, valamint tudományos tevékenysége elismeréseként. Mellette ebben a félévben összesen három fő kapta meg a PhD doktori címet sikeres doktori szigorlatuk és védésük alapján: Bernd Heinzmann okleveles faipari mérnök, Polgár Rudolf okleveles matematika-fizika szakos tanár, és Yanin Hosakun okleveles vegyészmérnök.

Az ünnepség során a Soproni Egyetem Szenátusa több kitüntetést is adományozott.

„Professzor emeritus” címet vett át prof. dr. Jereb László okleveles villamosmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, prof. dr. Takáts Péter okleveles faipari mérnök, egyetemi tanár, és prof. dr. Tolvaj László okleveles matematika-fizika szakos tanár, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Címzetes egyetemi docensnek nevezték ki Annus Pétert, az IKEA Industry Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját, a Simonyi Károly Karral való oktatási, kutatási, szakmai tevékenységének támogatása, áldozatos munkájának, a hallgatók gyakorlati tevékenységének segítése, valamint a kar iránti lojalitásának és a tudományos és emberi értékének elismeréséül.

Ebben a szemeszterben az Egyetem legmagasabb hallgatói kitüntetését, az Alma Mater Emlékérmet a Simonyi Károly Karon Csoma Sarolta ipari terméktervező mérnök, és Kiss Bence tervezőgrafikus kapta kiváló tanulmányi eredményük és az egyetemért végzett munkájuk elismeréseként.

Az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítette Lelkes Dénes faipari mérnököt magas szintű tanulmányi és közösség munkájáért, társai példamutató segítéséért, a Selmeci hagyományok ápolásáért.

A SKK dékánja Dékáni Dicséretben részesítette Horváth Máté okleveles ipari terméktervező mérnököt, Kondor Krisztina okleveles formatervező művészt, Kovács József formatervező művészt és Pintér László Tamás gazdaságinformatikust.

A gazdaságinformatikus hallgatók szakmai tevékenységének ösztönzésére a kar 2016-ban a NETvisor Zrt. anyagi támogatásával gazdaságinformatikus szakmai ösztöndíjat alapított, melyet ebben a félévben 9 hallgató vehetett át: Bakó Dávid, Czirfusz Kristóf, Erdei Imre, Gajdos Péter, Magyar Tamás, Nagy Gergő, Pintér Tamás, Szőke Péter és Takács Tamás.

A kar Alkalmazott Művészeti Intézetében a Formatervező Tanszék tanári kara 2014-ben Gollob József-díjat alapított, melyet ebben a tanévben Kondor Krisztina okleveles formatervező és Potári Viktor formatervező kapta.

A kitüntetések és díjak átadása után következett az oklevélátadás, ahol összesen 95 jelölt kapta meg oklevelét vagy tanúsítványát. A Kar műszaki képzésein összesen 41 főt, ebből 19 faipari mérnököt, 1 okleveles faipari mérnököt, 12 ipari termék- és formatervező mérnököt, 1 okleveles ipari terméktervező mérnököt, 7 okleveles műszaki menedzsert és 1 energiagazdálkodási szakmérnököt avattak. Az informatikus jelöltek közül összesen 6 fő, ebből 3 gazdaságinformatikus, 1 okleveles gazdaságinformatikus, és 2 felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens tett sikeres záróvizsgát és vette át oklevelét. A művészeti képzéseken belül összesen 48 főt, ebből 10 építőművészt, 2 okleveles építész tervező művészt, 16 formatervezőt, 4 okleveles formatervező művészt, 14 tervezőgrafikust, és 1 okleveles tervezőgrafikust, 1 okleveles belsőépítész környezettervező művészt avattak.

Valamennyi kitüntetettnek, illetve ifjú mérnöknek, művésznek és informatikusnak gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Fotó: Soós Sándor

Linkek:

Kapcsolódó hírek: