Dr. Rónai Ferenc professzor emeritus kitüntetést kapott

dr. Rónai Ferenc
dr. Rónai Ferenc

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott Dr. Rónai Ferenc professzor emeritus részére, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar nyugalmazott tanszékvezetőjének, a faipari és erdőmérnöki műszaki mechanikai oktatás alapjainak megteremtésében végzett kiváló szakmai tevékenysége, kutatásai elismeréseként.

A sztálinizmus első számú áldozata a magyar parasztság volt. Hatvan esztendő: egy emberöltő. Mégis máig élő hagyomány 1956. októberi forradalma. Egyre fogyatkozó számban, de köztünk élnek még az idősödő, egykori szabadságharcosok. 

A szabadság törékeny európai érték, ma is, holnap is, s a jövőben is meg kell védeni. Megbecsülés illeti azokat, akik a forradalom cselekvő részesei, és azokat, akik áldozatai voltak a forradalomnak - kezdte köszöntő beszédét Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, ahol a miniszter 56 személy részére kitüntetéseket adott át. 

A pesti srácok és a vidék Magyarországa egyaránt nemet mondott a szovjet megszállásra, a terrorra, a kitelepítésekre, a törvénytelen koncepciós perekre, független és szabad Magyarországot akartak - fogalmazott a miniszter, majd hangsúlyozta: a magyar szabadságharcosok megrengették a kommunizmusba vetett hitet és azt az illúziót, hogy a sztálinista világrendszer a parasztok, a munkások, a magyar emberek érdekeit szolgálja. A sztálinizmus első számú áldozata a magyar parasztság volt, akiket embertelen módon támadtak: a parasztságot kolhozokba terelték, 72 ezer ember került kuláklistára. A hatalom parancsuralma szüntette meg az önálló parasztegzisztenciákra épülő mezőgazdaságot. Az erőszakos szövetkezetekbe tömörítés után összeomlott a termelés és a kereskedelem, a parasztoktól erőszakkal vették el a termést. Ez az erőszak számtalan emberi tragédiához vezetett - fogalmazott Fazekas Sándor. 

A minisztérium falán, az árkádok alatt a golyónyomokat fémbe öntötte az utókor, hogy ne feledjük: fegyvertelen százak lelték halálukat a kommunista diktatúra sortüze által. Gyermekek, ifjak, felnőttek és öregek. A szabadság törékeny európai érték, ma is, holnap is, s a jövőben is meg kell védeni, hogy magyar ország maradhassunk - fogalmazott Fazekas Sándor, aki az ünnepi beszéd után 56, hivatásukat példásan ellátó személynek adott át kitüntetést.

Linkek:

kormany.hu, oktober23.kormany.hu

Kapcsolódó hírek: