Ezen az oldalon a hallgatók kérdéseire próbálunk meg válaszolni.

 

Az oldal tartalmát folyamatosan bővítjük!


Témakörök

 • Záróvizsga, oklevél
 •  
   

  Záróvizsga, oklevél

   


  K: Az oklevélből kiderül, hogy ki milyen szakirányon tanult, illetve ha valakinek két szakiránya volt?

   

  V: Régebben az oklevélhez egy betétlapot is kaptak a végzett hallgatók, de ezt később eltörölték. Jelenleg az oklevélmellékletből derül ki a szakirány.

     K: A BSc szakon miből áll össze az oklevél minősítése? Beszámítanak valamit a tanulmányi eredményekből, vagy csak a záróvizsga eredménye számít?

   

  V: A BSc-s szakokon (ahol nincs szigorlat) a szigorlatok átlaga helyett a hallgató teljes tanulmányainak kumulált átlagát vesszük figyelembe, azaz az oklevél minősítése a következőképpen épül fel:

   

  Kumulált átlag: 50 %

  A szakdolgozat minősítése: 25 %

  A záróvizsga minősítése: 25 %

      

  K: Aki a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphat diplomát, az kap valamit a diplomaosztón?

   

  V: Igen, aki az egyéb követelményeknek (abszolitórium, védés, záróvizsga) eleget tett, az elismervényt kap a diplomaosztón.

      

  K: Aki a nyelvvizsga hiányában nem kaphat diplomát, az megkezdheti valamilyen módon az MSc tanulmányokat?

   

  V: Sajnos semmilyen jogi lehetőség nincs arra, hogy hivatalosan el tudja kezdeni az MSc tanulmányait az a hallgató, akinek nincs meg a BSc oklevele, aminek pedig a nyelvvizsga a feltétele (sajnos az elismervény ehhez nem elég.)

   

  Azoknak a hallgatóknak, akik biztosan tudják, hogy nem lesz meg időre a diplomájuk, azt tudjuk javasolni, hogy ne szerezzenek abszolutóriumot ebben a félévben, és ne záróvizsgázzanak. Ebben az esetben:
  • Megmarad a hallgatói jogviszonyuk

 • Amennyiben nem túl magas kreditszámú tárggyal maradnak el, nem kell (vagy nem kell jelentős) költségtérítést fizetniük
 • Ha akarják, kvázi C-s tárgyként felvehetik az első féléves MSc tárgyakat, amiket az MSc-ben majd elfogadunk. Ez persze (a felvett kredit mennyiségétől, és a maradék felhasználható kredittől függően) átcsúszhat a költségtérítéses tartományba.
 • Ha viszont ezt nem akarják tenni, a tanulmányok megkezdhetők az őszi félévben is (van becsatlakozási lehetőség.)


 • K: Hogy lehet jelentkezni a záróvizsgára, és honnan lehet tájékozódni a záróvizsgával kapcsolatos tudnivalókról?

   

  V: A záróvizsgára jelentkezés az erre a célra szolgáló jelentkezési lapon történik.

   

  A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalókról részletesen a Dékáni Hivatalban Fodor Tamásné (zsfodor[at]fmk.nyme.hu) ad felvilágosítást. A záróvizsga tételsorokat az évfolyamfelelősökön keresztül eljuttattuk az egyes évfolyamokhoz Emellett sok információ található a hallgatói oldalak között a Záróvizsga weboldalon is.