Ezen az oldalon a hallgatók kérdéseire próbálunk meg válaszolni.

 

Az oldal tartalmát folyamatosan bővítjük!


Témakörök

 • Tanterv, tanulmányok
 •  
   

  Tanterv, tanulmányok

   


   

  K: Mi a helyzet azokkal az elsőéves FM/ITF hallgatókkal, akiknek nem sikerült a Fizika alapozó tárgy? Felvehetik a Mechanikát és a Fafizikát?

   

  V: Itt két félreértés is van:
  • A Mechanika és a Fafizika előkövetelménye nem a Fizika alapozó (ez uis. egy C-s tárgy), hanem a Fizika alapvizsga (F1FNUFALV) kritériumtárgy

 • Az előkövetelmény úgy van meghatározva, hogy a Mechanika és a Fafizika felvehető az alapvizsgával párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy nem kell kérvényt írni, a tárgyak felvehetők, de a Fizika alapvizsgát előbb kell teljesíteni azaz nem szerezhető jegy Mechanikából és Fafizikából, amíg az alapvizsga nincs meg.Sajnos a Neptun a párhuzamos előkövetelményeket nem kezeli automatikusan, ezért a TO-soktól kell kérni a párhuzamosan felvehető tárgyak felvételét, de nem szükséges hozzá külön kérvény, vagy engedély.
 •  

  Szeretnénk ezúton is felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ne hanyagolják el a fizikai alapismeretek megszerzését, mert ezekre a későbbi tanulmányokban (Mérnöki Fizika, Mechanika 1-2, Hő- és áramlástan, stb.) nagy szükség van! A fizika alapozó tárgy nagyon jó lehetőség ezen ismeretek megszerzésére, olyan módon, hogy közben krediteket is szerezhettek vele! (Az aláírás megszerzése ebből a tárgyból egyben a F1FNUFALV automatikus teljesítését is jelenti.)

     K: Ha valaki "extrában" teljesített kötelezően választható kreditet (a kötelező B-s kreditszámon felül), az beszámítható-e a C-s kreditek közé?

   

  V: Igen, de természetesen csak egész tárgyak esetében (tehát pl. ha valakinek 53 helyett 55 kreditje van, de csupa legalább 3 kredites tárgya, nem lehet az egyik tárgyból 1 kreditet még a B-sek közé, és további 2-t a C-sek közé számítani.)  K: Milyen szabályok vonatkoznak az egyéni tanrendre (ki kérheti, mik ezután a tanulmányi kötelezettségei)?

   

  V: Egyéni tanulmányi rendet bárki kérhet, de a kérelem elbírálása az oktatási dékánhelyettes hatásköre. Az elbírálásnál egyrészt az egyéni indokokat (tanulás mellett végzett munka, lakhely, családi körülmények), másrészt viszont a tanulmányi eredményt és - főleg - az előrehaladást vesszük figyelembe. Amennyiben úgy ítéljük, hogy a hallgató rendszeres óralátogatás mellett sem halad megfelelően a tanulmányaival, az egyéni tanrendet nem, vagy csak feltételesen adjuk meg.

   

  Az egyéni tanrendesek kötelezettségei elég lazán behatároltak - ezeket általában az egyes oktatókkal külön egyeztetni kell. Elképzelhető, hogy bizonyos tárgyakból ilyenkor is be kell járni gyakorlatokra, mert az pl. csapatmunkát igényel. Az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalók megtalálhatók a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban.  K: Megteheti-e egy oktató, hogy ugyanahhoz a vizsgaidőponthoz több tárgyat is hozzárendel?

   

  V: Ezt semmilyen szabályzat nem tiltja. Az oktató a vizsgáihoz saját belátása szerint egy vagy több tárgyat is hozzárendelhet, azonban a TVSz szerint legalább az érintett összes hallgatói létszám másfélszerese számára biztosítania kell a vizsgalehetőséget.  K: Megteheti-e egy oktató, hogy a TVSz-től eltérő (szigorúbb) szabályokat állít fel a saját tantárgyi követelményei között (pl. a késések, hiányzások szankcionálására, stb.)?

   

  V: Megteheti, amennyiben nem ütközik kimondottan a TVSz rendelkezéseivel.  K: A cv-s kurzusokon tényleg csak a félév elején lehet vizsgát tenni?

   

  V: A félreértések elkerülése végett: a cv-s kurzusok esetében év elején is igyekszünk viszgalehetőséget biztosítani a hallgatóknak. Ennek az a célja és lényege, hogy aki ilyen módon az év elején megszerzi a jegyet, azt úgy vesszük figyelembe az előkövetelményeknél, mintha azt már az előző félévben teljesítette volna (azaz nem okoz lemaradást a mintatantervben.)

   

  EZ AZONBAN NEM JELENTI AZT, HOGY A CV-S KURZUSOKON CSAK ÉV ELEJÉN LEHET VIZSGÁZNI!

   

  A vizsga letehető a vizsgaidőszakban is, vagy, az oktatókkal való megegyezés függvényében, a félév során bármikor.

     K: Lehet-e szigorlati jegyet javítani későbbi félévben?

   

  V: A szigorlati jegy javítására a szigorlat tárgy újbóli felvételével bármelyik félévben lehetőség van.  K: A Faipari mérnök BSc tantervben, a Bútoripari szakirányon két tárgy esetében eltérés van a honlapon közzétett mintatantervben megjelölt és a Neptunon szereplő kreditszámok között. Melyik az igaz?

   

  V: Időközben az illetékes intézettel egyeztetve kiderült, hogy a Neptunban történt elírás, ezért korábbi válaszunkkal ellentétben:

   

  Bútorszerkezetek 3, 2+2 óra, 4 kredit, és

  Bútoripari anyagismeret, 2+1 óra, 4 kredit.

     K: Egyes szakokon bizonyos tárgyak kreditszámai változtak az elmúlt években. Ha valaki korábban vette fel ezeket a tárgyakat, akkor ezek a változások rá is érvényesek?

   

  V: Az esetlegesen bekövetkezett változások visszamenőleg nem érvényesek. A Neptun rendszer azokkal a kreditszámokkal számol, amelyek a Neptunban a tantárgy felvételekor érvényben voltak.

     K: A FM BSc szakon egyes tárgyak besorolása változott (pl. az Ajtó-ablakszerkezetek 2 tárgy C-s tárgy lett). Ha valaki korábban vette fel ezeket a tárgyakat, akkor az most neki B-s, vagy C-s?

   

  V: Ismét az a szabály, hogy a tárgyfelvétel időpontjában érvényes besorolást kell figyelembe venni, tehát ha a tárgy akkor B-s volt, akkor B-snek számít a tanulmányokban. Fontos tudni, hogy ezt viszont a Neptun rendszer nem kezeli automatikusan, ezért ilyen esetben a TO-soknak jelezni kell, ha valamelyik tárggyal kapcsolatban kétség merül fel (végzés előtt ilyankor a TO-sok egyébként is jeleznek.)

     K: Milyen tárgyak fogadhatók el a műszaki szakoktató oklevéllel rendelkezők tanulmányaibó a faipari mérnöki szakonl?

   

  V: Az alábbi tantárgyak fogadhatók el:
  • Alkalmazott informatika (az új tantervben számítógépes alkalmazások)

 • Közgazdaságtan
 • Vállalaltgazdaságtan
 • Marketing
 • Vezetés és szervezetpszichológia (az új tantervben nem szerepel.)A szakmai ismereteket sajnos a régi MSZO képzésben nem tanulták kellő mélységben a hallgatók, így szakmai tárgyakat nem tudunk elfogadni.
 •