Ezen az oldalon a hallgatók kérdéseire próbálunk meg válaszolni.

 

Az oldal tartalmát folyamatosan bővítjük!


Témakörök

 • Szakdolgozat, Szakirányú gyakorlat, Önálló labor
 •  
   

  Szakdolgozat, Szakirányú gyakorlat, Önálló labor

   


  K: Mikor kell leadni a szakdolgozat témákat, ha valaki keresztfélévben végez?

   

  V: A Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a szakdolgozat témákkal kapcsolatban az alábbi szabályokat fogadta el (ezek mind az őszi, mind a tavaszi félévben végző hallgatókra vonatkoznak):

   

 • Azokon a szakokon, ahol a szakdolgozat/diplomamunka tantárgy két félévre van elosztva, az első félév elején (amikor a hallgató felvette a Szakdolgozat 1-et) a választott témát az intézetvezetőnek kell jóváhagyni. Ezen a témavezetővel és az intézetvezetővel való egyeztetés után viszonylag egyszerűen lehet változtatni.
 • A Szakdolgozat 2 felvételekor, illetve azokon a szakokon, ahol csak egy szakdolgozat tárgy szerepel a mintatantervben (az utolsó félévben), legkésőbb a regisztrációs időszak végéig kell a témákat intézetvezetői ellenjegyzéssel megküldeni a Dékáni Hivatalba.
 • A dékán által jóváhagyott témákon már csak nagyon kivételes és indokolt esetben lehet változtatni, és lehetőleg csak olyan módon, hogy az elvégzendő feladat ne csökkenjen.
 •  

  A fenti szabályok a 2009. őszi félévtől érvényesek. (A szabály most nyáron lép életbe, a TVSz kari mellékleteként.)  K: Mi a helyzet a szakirányú gyakorlat c. tárggyal?

   

  V: A Kari Tanács döntése értelmében a Szakirányú gyakorlatot eltöröltük a BSc tantervből, és helyette az Önálló labor 1-et jelöltük meg, mint B-s tantárgyat, azonban a változások átvezetése elmaradt a Neptunban, emiatt sokan felvették a tárgyat. Úgy döntöttünk, hogy ebben a félévben a szakirányú gyakorlat megmarad, mint B-s tárgy. Aki nem vette fel a szakirányú gyakorlatot, de vett fel Önálló labort, annak az Önálló labor 1 B-s tárgynak számít.