Gazdálkodás, ügyvitel

A doktori képzésre fordítható pénzösszegek (doktori képzés normatív támogatása, saját bevétel) Doktori Iskolákra történő leosztására valamint a Doktori Iskolánál történő felhasználási módjára a NyME Doktori Tanácsa határoz meg irányelveket. A pénzösszegeket a kar gazdasági apparátusa kezeli. Az utalványozási jog a Doktori Iskola vezetőjét illeti meg.
Az irányelveknek megfelelően a Doktori Iskola gondoskodik arról, hogy a kutatási támogatás az iskola keretében folyó képzéssel összefüggő kutatásokra kerüljön felhasználásra. Ennek érdekében évente egy alkalommal - a naptári év végén - beszámolót kér a témavezetőktől a kutatási támogatás felhasználásáról.
A Doktori Iskola Tanácsa minden év elején javaslatot állít össze a kutatási támogatás beruházási részének kutatási témánkénti felhasználására és azt eljuttatja a Kari Gazdasági Hivatalba. A Doktori Iskola véleményezi a doktoranduszok tandíjmentességre, vagy a tandíjmérséklésre vonatkozó kérelmét.
A Doktori Iskola évente javaslattal él a kari költségvetésben a PhD képzés könyv és folyóirat beszerzés céljára biztosított keretösszeg felhasználására vonatkozóan.

A Doktori Iskola gazdálkodása

A doktoranduszokat megillető költségvetési kutatási támogatást a Kar Gazdasági Hivatala kezeli. Az ezzel kapcsolatos utalványozási jog a tudományos vezetőt illeti meg. A Doktori Iskola gondoskodik arról, hogy a kutatási támogatás az iskola keretében folyó képzéssel összefüggő kutatásokra kerüljön felhasználásra. Ennek érdekében évente egy alkalommal - a naptári év végén - beszámolót kér a témavezetőktől a kutatási támogatás felhasználásáról.
A Doktori Iskola Tanácsa minden év elején javaslatot állít össze a kutatási támogatás beruházási részének kutatási témánkénti felhasználására és az eljuttatja a Kari Gazdasági Hivatalba.
A Doktori Iskola véleményezi a doktoranduszok tandíjmentességre, vagy a tandíjmérséklésre vonatkozó kérelmét.
A Doktori Iskola évente javaslattal és a kari költségvetésben a Ph.D képzés könyv és folyóirat beszerzés céljára biztosított keretösszeg felhasználására vonatkozóan.