Nyilvántartási rendszer, adminisztráció

A Doktori Iskola naprakész nyilvántartást vezet az iskola oktatóiról, hallgatóiról, továbbá az iskolában folyó munka minden lényeges történéséről. A nyilvántartás kiterjed:

 

A Doktori Iskola oktatóira, tudományos vezetőire,
A képzésre felvett hallgatókra,
A tanulmányi munka eredményeire (vizsgák érdemjegye, kreditpontok),
Az abszolutórium kiállítására,
A fokozatszerzés eseményeinek és eredményeinek rögzítésére (munkahelyi vita, nyilvános vita),
A képzésben résztvevők anyakönyvezésére,
A kutatási támogatás felhasználására,
A hallgatókkal kapcsolatos minden egyéb ügyintézésre.

A Doktori Iskola nyilvántartásokkal kapcsolatos tevékenységét a Kar doktori ügyintézője látja el. A fenti nyilvántartási feladatokon kívül ugyancsak a kar doktori ügyintézője végzi a doktorandusz hallgatók beiratkozásának adminisztrációját, a leckekönyv vezetését, érvényesítését, az aláírások és félévlezárások ellenőrzését, az abszolutórium aláírás ellenőrzését.

A Doktori Iskola nyilvántartási tevékenysége

A Doktori Iskola a doktori cselekményt eredményesen befejezettekről nyilvántartást vezet, igyekszik szakmai munkájukat nyomon követni. E munka során időnként (2-3 évenként) találkozót szervez az iskola keretében doktori fokozatot szerzettek részére. Ennek célja, hogy

 

véleményeket gyűjtsön be a Doktori Iskola munkájáról és azokat felhasználja a képzés színvonalának javítására,
kísérleti helyeket, külső konzulenseket szervezzen be a Doktori Iskola részére,
Az arra alkalmasakat megnyerje oktatói, konzulensi feladatok ellátására,
a doktori iskolában együttműködő tanszékek szakember ellátását segítse.