Felvétel a Doktori Iskolába

A Doktori Iskola alapvető szerepet játszik a Ph.D felvételi eljárásban, minthogy a felvételi vizsgák megszervezése, lebonyolítása, ill. a döntés előkészítés a Doktori Iskola feladata. E munka keretében:

  • javaslatot tesz a kari Doktori Tanács részére a felvételi bizottságok személyi összetételére,
  • amennyiben az szükséges, a vonatkozó rendeletekben és szabályzatokban rögzített általános követelményeken túlmenően speciális követelményeket fogalmaz meg a felvételizők részére,
  • javaslatot állít össze a felvételi vizsga pontrendszerére, illetve azt folyamatosan finomítja,
  • javaslatot készít a Kari Doktori Tanács részére a képzésre történő felvétel tekintetében,
  • javaslatot készít a felvett doktoranduszok tudományos vezetőire,
  • megszervezi az I. éves doktoranduszok fogadását, tájékoztatását a tanulmányokkal kapcsolatos feladatokról, valamint a beiratkozásról.